Skrzynki metalowe

oferta

Meble metalowe

oferta

Wyposażenie BHP i PPOŻ

oferta

Inne wyroby

oferta
j

Metalbox Sp. z o.o.
Wpis do rejestru – Sąd Rejonowy w Krakowie
KRS nr 0000071413
Kapitał zakładowy 1 477 547,50 PLN
NIP: 637-010-19-20
REGON : 003532944

Metalbox Sp. z o.o.
Bogucin Mały 116
32-300 Olkusz
woj. małopolskie

tel. +48 32 645 83 80
+48 32 645 83 65
fax +48 32 645 83 75
biuro@metalbox.com.pl